Zvolte si oblast:

Spojeno sklem!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuKultura
Název projektuSpojeno sklem!
Číslo projektuKU-CH1-088
Realizátor projektu

Město Železný Brod

Partner projektu z donorského státu

Ida-Christel Siebke (NOR)
Jeanne-Sophie Aas (NOR)
Kari Molstad (NOR)
Kjersti Johannessen (NOR)

Partner projektu z ČR

Muzeum romské kultury

Status

Předpokládaná doba realizace: 1. 4. 2021 – 30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina: veřejnost, umělci, Romové

Webové stránky: http://muzeumzb.cz/?page_id=3789

Sociální sítě: https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%A9-muzeum-v-%C5%BDelezn%C3%A9m-Brod%C4%9B-174513722610113

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

31 296 648 Kč

Schválený grant

28 166 983 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt Spojeno sklem! je zaměřen na zpřístupnění a ochranu kulturního dědictví – sbírky skla Městského muzea v Železném Brodě a revitalizaci objektu v němž bude sbírka zpřístupněna. Hlavním cílem projektu je podpořit, prezentovat a propagovat jedinečný fenomén sklářské výroby na Železnobrodsku ve spojení s partnery projektu, kterými jsou norští sklářští výtvarníci a Muzeum romské kultury v Brně.

Projekt cíleně posiluje správu movitého kulturního dědictví – regionálně velmi významné sbírky uměleckého i užitného skla v Městském muzeu v Železném Brodě. Plánované investice zlepší podmínky pro ochranu a uložení této sbírky a současně umožní její moderní, interaktivní a atraktivní prezentaci jak široké laické veřejnosti, tak i českým a zahraničním badatelům. Vznikne nová stálá expozice, která bude inovativní formou prezentovat movité kulturní dědictví. Se zapojením místních a norských umělců, subjektů místní správy, podnikatelů i místní romské komunity budou realizovány osvětové aktivity, které výrazně přispějí k propagaci tradičního sklářství na Železnobrodsku a tím i ke zlepšení hospodářské situace daného regionu. V rámci projektu dojde také k prezentaci sbírek muzea na českém i mezinárodním portálu pro on-line prezentaci muzejních sbírek, která zlepší jejich dostupnost, jak pro odborníky, tak i pro handicapované návštěvníky.

Všechny plánované aktivity spojuje společné téma – sklo a tradiční sklářská výroba. Během společných tvůrčích setkání na symposiích bude navázána spolupráce umělců z Čech a z Norska. Prezentace romského sklářského umění a plánovaná spolupráce s Romským muzeem v Brně umožní zapojení romské menšiny do kulturního života ve městě a přiblíží romskou kulturu široké veřejnosti. Plánované propagační aktivity také propojí projekt s iniciativou Libereckého kraje s názvem Křišťálové údolí a umožní sklářům, umělcům i kulturním subjektům jejich lepší uplatnění v cestovním ruchu.