Zvolte si oblast:

Příklady dobré praxe

Informace o úspěšných projektech minulého i aktuálního programovacího období, zajímavých akcích a událostech.

ilustrace

Vydáno

Zikmundova vila se zapojí do Dnů architektury ve Zlíně

Mezi místa, která bude možné navštívit v rámci Dnů architektury, se poprvé zařadí i vila legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda. Deset dnů trvající výstavu k architektuře – Příběh Zikmundovy vily, doplní v neděli 1. října komentovaná prohlídka zahrady s architektem Petrem Všetečkou. 

Vydáno

Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době

V rámci projektu neziskové organizace Lokomoce, z.s., vznikla brožura s názvem „Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době“. Brožura se snaží reagovat na skutečnost, že digitální svět, ve kterém děti nyní vyrůstají, s sebou nese řadu výzev pro jejich psychický i motorický vývoj.

Vydáno

Projekt Hlava v Pohodě – podpora duševního zdraví dospívajících, osvěta a prevence formou audiovizuálního vzdělávacího programu a podcastů

Projekt Hlava v pohodě vychází z toho, že duševní zdraví dospívajících obecně není v úplně dobré kondici. Je zaměřen na podporu duševního zdraví dospívajících ve věku 11 – 16 let, zároveň cílí na rodiče i pedagogy, má pomoci hledat komunitní řešení dané problematiky a přispět k destigmatizaci. V rámci projektu byl vytvořen vzdělávací program a řada podcastů a proběhly dva semináře. Průběh a výsledky projekty budou prezentovány na závěrečné konferenci 15. 11. 2023.

Aktualizováno

#OurStories: Ostravský projekt REPLACE – Zeleň místo betonu přináší proměnu betonových ploch v atraktivní zelené lokality

Betonové plochy ve městech nejsou pouze estetickým problémem, ale mají také negativní dopad na životní prostředí a kvalitu života obyvatel. Projekt REPLACE – Zeleň místo betonu v Ostravě se snaží tuto problematiku řešit transformací nevyužívaných betonových ploch na zelené zóny, které mají schopnost regulovat okolní teplotu, zlepšovat kvalitu ovzduší a vytvářet příjemnější životní prostředí pro občany i návštěvníky města. 

Vydáno

Komunitní práce - účinná metoda integrace Romů

Odborná konference představila komunitní práci jako účinný nástroj sociálního začleňování. Vyvrcholil tak projekt Romští lidři - hybatelé změny, jehož výsledkem je mimo jiné vznik regionální platformy Feder drom.