Zvolte si oblast:

Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 2. 2023
  • Vložen Dopis NM_OSS_draft_KU-PDP1-001
  • Aktualizován Dopis NM_OSS_draft_KU-PDP1-001
  • Vloženo Předběžné znění právních dokumentů
  • Vložen odkaz na web příjemce
  • Vložena tabulka s informacemi o projektu
  • Aktualizace informací
  • Doplnění odkazu na tiskovou zprávu - výběr dodavatele

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuKultura
Název projektuLety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách
Číslo projektuKU-PDP01-001
Realizátor projektu

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

Partner projektu z donorského státu

The Falstad Centre

Partner projektu z ČR

Obec Lety 
Západočeská univerzita v Plzni

Status

Předpokládaná doba realizace: 2/2022 – 04/2024

Popis projektu

Vítězný návrh Památníku Lety u Písku: https://novypamatniklety.cz/navrhy/vitezny-navrh/

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, Romové, studenti

Webové stránky:

Články:

Reportáže:.

Celkové způsobilé výdaje projektu

39 750 000 Kč

Schválený grant

39 750 000 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Předmětem projektu bude vybudování nového památníku holokaustu Romů a Sintů v Letech, památníku mezinárodního významu, který propojí existující Kulturní památku Lety s místem bývalého tábora, a tím bude vytvořen ucelený koncept důstojného uctění obětí romského holokaustu. Holokaust Romů a Sintů představuje jeden z nejdůslednějších pokusů o genocidu evropských Romů a Sintů.

Projekt bude řešit současný nevyhovující stav Kulturní památky Lety. Památník se nachází v bezprostřední blízkosti vepřína, který byl v 70. letech 20. století vybudován na části území a v okolí bývalého protektorátního tzv. cikánského tábora. Stávající podoba Kulturní památky Lety není uceleným konceptem důstojného uctění obětí romského holokaustu.

Vybudování nového památníku holokaustu Romů a Sintů v Letech bude představovat revitalizaci kulturní památky a její rozšíření o nové území a o nové návštěvnické centrum včetně zázemí pro návštěvníky. V návštěvnickém centru s přednáškovým a výstavním sálem bude vybudována stálá expozice. Součástí projektu budou vzdělávací aktivity pro děti, mládež a dospělí, bude vytvořena mobilní aplikace, v rámci projektu bude uspořádána mezinárodní odborná konference a další zajímavé kulturní akce. Projekt bude realizován v partnerství s organizací The Falstad Centre z Norska, jež má zkušenosti se zajištěním obdobných expozic a vzdělávacích programů. Partner projektu bude přímo zapojen do příprav vzdělávacích aktivit a tvorby mobilní aplikace. Prostřednictvím mezinárodní odborné konference bude mít partner příležitost k vlastní prezentaci. Dalšími partnery projektu budou obec Lety a Západočeská Univerzita v Plzni.