Zvolte si oblast:

Pracovní skupina v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 17. června 2014 se v prostorách Ministerstva financí uskutečnilo za účasti zástupců českých i zahraničních partnerů programů, Kanceláře finančních mechanismů a Velvyslanectví Norského království v Praze v pořadí již čtvrté jednání pracovní skupiny k Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014. Cílem setkání pracovní skupiny byla diskuze o tématu, které by mělo být zvoleno jako oblast podporovaná Národním kontaktním místem z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni pro následující rok 2015. V rámci jednání prezentovali zástupci organizace Norwegian Environment Agency své návrhy aktivit v rámci oblasti ochrany životního prostředí a managementu, kterou navrhli jako oblast podpory v příštím roce. Z následné diskuze vyplynulo, že mezi dalšími navrhovanými tématy je také zájem o oblast justice a protikorupční politiky. Představu o konkrétních aktivitách představila také zástupkyně Ministerstva spravedlnosti. V letošním roce je hlavním tématem Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni oblast vědy a výzkumu a také stipendií („Research and Scholarship“). Žádosti, které budou spadat do jedné z těchto programových oblastí pro rok 2014, obdrží při hodnocení body navíc. Nejen na podporu těchto dvou oblastí, ale celkově na realizaci bilaterálních aktivit se subjekty z donorských zemí, zbývá v rozpočtu v rámci otevřené výzvy stále více než třetina finančních prostředků, které budou navíc s ohledem na změny kurzu navýšeny přibližně o 7%.