Zvolte si oblast:

Aktuality

Aktuality programu Výzkum.

ilustrace

Vydáno

Program KAPPA: Vyhlášení výsledků 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30.září 2020 výsledky první veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska, vyhlášené dne 20. listopadu 2019.

Vydáno

Program KAPPA: Informační webinář pro příjemce

Technologická agentura ČR ve spolupráci s Research Council of Norway (RCN) a RANNIS uskutečnila 6. listopadu 2020 informační webinář určený pro členy řešitelských týmů, u kterých se na základě vyhodnocení veřejné soutěže předpokládá uzavření smlouvy o poskytnutí podpory v Programu KAPPA financovaného z fondů EHP a Norska.

Vydáno

Program KAPPA: Ozvěny úvodní konference a matchmakingu

V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže v Programu KAPPA uspořádala Technologická agentura ČR (TA ČR) ve dnech 25. - 26. listopadu 2019 úvodní konferenci a matchmaking pro navázání spolupráce projektových partnerů. Program KAPPA, financovaný z Fondů EHP a Norska je zaměřený na podporu aplikovaného výzkumu a posílení mezinárodní spolupráce. Akce se zúčastnilo přes 90 zástupců podniků a výzkumných organizací z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Vydáno

Program KAPPA: Vyhlášení 1. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) vyhlásila dne 20. listopadu 2019 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA (Program) financovaného z Fondů EHP a Norska. Do roku 2024 v něm bude rozděleno přes 800 milionů Kč. Soutěžní lhůta začíná dnem 21. listopadu 2019 a končí dnem 27. února 2020 (celkem 98 dní).

Vydáno

Úvodní konference a Matchmaking KAPPA

Technologická agentura ČR (TA ČR), zprostředkovatel výzkumného Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska, zve zástupce podniků a výzkumných organizací na Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA.