Zvolte si oblast:

Centrum Agáta

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 5. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuCentrum Agáta
Číslo projektuLP-HROVA3-008
Realizátor projektu

Diecézní charita České Budějovice

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2022 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, děti a mládež (0-17 let), oběti domácího/genderově podmíněného násilí

Webové stránky:

https://agata.dchcb.cz/
https://www.facebook.com/diecezni.charitacb/
Instagram: @dchcb.charita

Celkové způsobilé výdaje projektu

12 542 152 Kč

Schválený grant

12 542 152 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření nového unikátního Centra Agáta pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, které jim bude poskytovat služby a pomoc nad rámec služeb poskytovaných Intervenčními centry.

Centrum bude implementovat další formy práce s obětmi domácího násilí jako například: práce s celým rodinným systémem (včetně práce s násilnými osobami), využití zahrady centra pro relaxaci, arteterapii, ergoterapii, zooterapii a také duchovní podporu díky přítomnosti kněze, který bydlí přímo v objektu. K dispozici bude pracovní pozice tzv. integračního pracovníka pro cizince, který bude zajišťovat tlumočení a podporu obětí z řad cizinců.

Díky projektu, resp. vybudování a uvedení Centra Agáta do praxe dojde ke komplexnímu řešení problémů ohrožených osob, které souvisí s bydlením po odchodu od násilné osoby, psychickým stavem, resp. terapeutickou potřebou obětí a dostupností právního poradenství pro oběti násilí. Cílem centra Agáta bude celková stabilizace rodin zasažených domácím násilím a následné zapojení členů těchto rodin do běžného života bez násilí.