Zvolte si oblast:

Revitalizace historického liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuKultura
Název projektuRevitalizace historického liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy
Číslo projektuKU-CH1-128
Realizátor projektu

Národní muzeum pivovarnictví o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

Kveiktraining.com (NOR)
The Herring ERA Museum (ISL)

Partner projektu z ČR

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT

Status

Termín realizace projektu: 15. 4. 2021 – 30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina: studenti (jakýkoli věk), veřejnost

Webové stránky: https://nmpivovarnictvi.cz/projekt-financov%C3%A1n-z-fond%C5%AF-ehp-2014-2021/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/nmpivovarnictvi/

Celkové způsobilé výdaje projektu

41 603 537 Kč

Schválený grant

37 411 683 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Revitalizace pivovaru spočívá v obnově havarijních úseků areálu pivovaru a v kompletní obnově původní technologie pivovaru, která bude následně umístěna do trvalých expozic. Značnou část expozice uvedeme do provozuschopného stavu pro vytvoření unikátního živého muzea.

Objekty pivovaru určené k revitalizaci jsou zásadně staticky narušené, masivně do nich zatéká a dochází k nevratným škodám, interiéry těchto budov jsou také zdevastované. Rovněž vybrané technické movité památky jsou poškozené a dochází u nich k degradaci vyžadující okamžité kompletní ošetření a restaurátorský zásah.

Navržený projekt obsahuje vedle stavebních a restaurátorských aktivit také zpřístupnění muzea pivovarnictví veřejnosti a pořádání kulturních aktivit změřených na komunitní setkávání. Nikde v České republice neexistuje obdobné muzeum, nebo tak jedinečná kulturní památka, která by oblast pivovarnictví mapovala v celé jeho šíři. Takřka 4000 m2 výstavních ploch tvoří logický okruh od vstupních surovin po výsledný produkt, zahrnující mimo uvedené technologické procesy také architekturu a místopis. Několik okruhů bude tvořeno zčásti muzeálními exponáty a zčásti funkční pivovarskou technologií z 30.let 20. století. Část expozice bude věnována menšinám.

Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří veřejnost (návštěvníci muzea a kulturních programů) a studenti různého věku, včetně odborné veřejnosti.

Projekt bude realizován se zapojením partnerů z Norska, Islandu a České republiky, kteří budou vstupovat do projektu jako odborní konzultanti (oprava nemovitých a movitých památek, interaktivní expozice, odborná publikace, kulturně-vzdělávací aktivity apod.).