Zvolte si oblast:

AndroMedia

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuAndroMedia
Číslo projektuKU-ACC1-001
Realizátor projektu

Slovo 21, z. s.

Partner projektu z donorského státu

Sofiya Zahova (Iceland)

Status

Předpokládaná doba realizace: 12/2020 – 04/2022

Další informace

Cílová skupina: Studenti žurnalistiky, umělci, kulturní kritici, široká veřejnost

Webové stránky:

https://www.andro-media.cz/
https://www.facebook.com/slovo21/

Celkové způsobilé výdaje projektu

836 808 Kč

Schválený grant

750 000 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Romská kultura a umění jsou součástí národního, evropského, ale i světového kulturně-uměleckého prostoru, neustále se vyvíjí a roste. Na scéně je nová generace mladých vzdělaných umělců, kteří tvoří v oblasti hudby, tance, nových médií, výtvarného a alternativního umění, divadla a literatury.

Bohužel, dodnes nemůžeme mluvit o dostatečném zájmu a znalostech kritiků, kteří by se k tvorbě a prezentaci romské kultury a umění stavěli kriticky. Projekt AndroMedia (česky V Médiích) přispívá k řešení této problematiky a podporuje rozvoj umělecké a kulturní kritiky prostřednictvím interdisciplinárních aktivit, v rámci kterých se uskuteční několik workshopů, seminářů, diskusí s publikem a odbornou veřejností, jak v přímé, tak i online komunikaci.

Projektové aktivity přispějí k rozvoji kapacit kulturních aktéru, a to díky posílení kompetencí budoucích kritiků, mezi které se řadí studenti žurnalistiky a etnomuzikologie, a také romští spisovatelé. Projekt se také zaměřuje na tvorbu a zavedení Strategií rozvoje publika a spuštění Online diskusního fóra, které přispějí ke společenskému dialogu.

Projekt zvýší povědomí o umělecké kritice v oblasti romské literatury, hudby, divadla, výtvarného a alternativního umění, prostřednictvím organizovaných diskusí s umělci, kritiky a publikem a odborných workshopů pro budoucí kritiky, uspořádaných ve spolupráci s Ara Art, z.s., Fakultou humanitních studií Karlova Univerzita a Sofiyí Zahovou z Islandské univerzity.

Po skončení projektu se situace v oblasti kritiky se zaměřením na romskou kulturu a umění změní pozitivně a přispěje k navýšení počtu a posílení kompetencí stávajících i budoucích kritiků. Objektivní kritický přístup odborníků a publika, bude mít také vliv na kvalitu a podporu profesionality v oblasti romské tvorby a její prezentace.