Zvolte si oblast:

Mapa projektů

Kraj Projekt Program
Středočeský kraj ELEMENTY – divadlo, výstava a workshopy - reflexe stavu duše prostřednictvím umění Kultura
Středočeský kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Středočeský kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky Kultura
Středočeský kraj Otevřená správa Zdiby a Koridor D8 Řádná správa
Středočeský kraj Podpora včasné diagnostiky a neformální péče o lidi s demencí ve Středočeském kraji Zdraví
Středočeský kraj Revitalizace historického liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy Kultura
Středočeský kraj Revitalizace hutě Barbora v Jincích Kultura
Středočeský kraj Standardizované kultivace, transplantace a uchovávání RPE buněk za účelem léčení věkem-podmíněné makulární degenerace (AMD) Výzkum
Středočeský kraj Vidět, cítit a zažít les na Zámku v Kostelci nad Černými lesy Kultura
Středočeský kraj Vytvoření nové interaktivní expozice muzea Rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi Kultura
Jihomoravský kraj Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily Kultura
Jihomoravský kraj Káznice žije! Kultura
Jihomoravský kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Jihomoravský kraj Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení Lidská práva
Jihomoravský kraj RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí Lidská práva
Jihomoravský kraj Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích Kultura
Jihomoravský kraj Rychlé a citlivé bioanalýzy pomocí miniaturizovaných elektrosprejovacích rozhraní a mikroseparací Výzkum
Jihomoravský kraj Včasná podpora - posílení duševního zdraví dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory Zdraví
Jihomoravský kraj Zvyšování školní úspěšnosti mladých Romů ze sociálně vyloučených lokalit města Brna Lidská práva
Jihočeský kraj Centrum Agáta Lidská práva
Jihočeský kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Jihočeský kraj Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách Kultura
Jihočeský kraj Motivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů Lidská práva
Jihočeský kraj Novodobé využití Barokního dvora Borotín Kultura
Jihočeský kraj Pitná voda - připravenost na budoucnost Výzkum
Jihočeský kraj Rekonstrukce tvrze Mladějovice Kultura
Jihočeský kraj Všichni společně Lidská práva
Jihočeský kraj Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku Výzkum
Celostátní působnost „PART-NET“ - PARTicipace a NETworking Řádná správa
Celostátní působnost AndroMedia Kultura
Celostátní působnost Artivismus - šance pro lepší soužití Kultura
Celostátní působnost Babylonská věž, Literatura národnostních menšin v České republice a v Norsku 2021/23 Kultura
Celostátní působnost Be Part of LOStheULTRAMAR Kultura
Celostátní působnost Bohemian Perfection: platforma posilující jednotlivce a subjekty působící v oblasti tradičních řemesel, jejich interdisciplinární spolupráce a síťování s aktéry užitého designu a turismu Kultura
Celostátní působnost Centrum pro inovaci a kultivaci audiovizuálního prostředí (CIKAP) Kultura
Celostátní působnost Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě Lidská práva
Celostátní působnost Centrum pro oběti sexuálního násilí Lidská práva
Celostátní působnost Cirkus Village v Čechách Kultura
Celostátní působnost Cirkusové sítě Kultura
Celostátní působnost Concept Art Orchestra & Helge Sunde: Music for Lights and Shadows Kultura
Celostátní působnost České ILCO, z.s. - ANO, MY MŮŽEM! Zdraví
Celostátní působnost Český kulturní network NOVÁ SÍŤ Kultura
Celostátní působnost Dešťová hůl Kultura
Celostátní působnost Dialogem ke vzájemnému porozumění Lidská práva
Celostátní působnost Digitální doba a hrozby pro lidská práva Lidská práva
Celostátní působnost Divadelní lektorství: podpora a rozvoj práce s divadelním publikem v ČR Kultura
Celostátní působnost Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch Zdraví
Celostátní působnost Džas dureder - volnočasové učení a motivace ke vzdělávání v Krásné Lípě a ve Šluknově Lidská práva
Celostátní působnost Edukační centrum pro vzácná onemocnění Zdraví
Celostátní působnost Etablování stávající struktury Asociace profesionálních divadel ČR v kontextu proměny sektoru živého umění v důsledku pandemie koronaviru Kultura
Celostátní působnost Fórum Krásná práce – platforma pro posilování aktérů v oblasti tradičních řemesel, jejich síťování a rozvoj interdisciplinární spolupráce Kultura
Celostátní působnost FAUN - Festival aktuální hudby a zvukových umění Kultura
Celostátní působnost GENDAL´IPEN - Zrcadlení Kultura
Celostátní působnost HLASkontraBAS OKTET hraje současné skladatele Kultura
Celostátní působnost Hlava v pohodě Zdraví
Celostátní působnost Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro budoucí strategický rozvoj z pohledu OECD Řádná správa
Celostátní působnost Hudební platforma AlterEcho jako prostor ke spojení umělecké komunity, veřejnosti a vzdělání mladých Kultura
Celostátní působnost iLiPodcast. Současná literatura jako cesta k pochopení světa, toleranci a respektu Kultura
Celostátní působnost Instituty Paměti národa - Nová platforma pro hluboce působivé umělecké zprostředkování osobních osudů na pozadí pohnutých dějin 20. století s použitím nejnovějších interaktivních informačních a komunikačních technologií Kultura
Celostátní působnost Jsme v tom spolu - Sam andre peha! Lidská práva
Celostátní působnost JSNS – Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem Vnitřní věci
Celostátní působnost JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů Lidská práva
Celostátní působnost Krajiny budoucnosti Kultura
Celostátní působnost Kritický pařník Kultura
Celostátní působnost KritikLab Kultura
Celostátní působnost Kultura prolomuje hranice Kultura
Celostátní působnost Média a dokument 2.0 Kultura
Celostátní působnost Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití Lidská práva
Celostátní působnost Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu Kultura
Celostátní působnost Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny Vnitřní věci
Celostátní působnost Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven Vnitřní věci
Celostátní působnost Měsíc autorského čtení - čestný host Island Kultura
Celostátní působnost Měsíc autorského čtení - čestný host Norsko Kultura
Celostátní působnost Měsíční kámen Kultura
Celostátní působnost Města Kultura
Celostátní působnost Modernizace policejního výcvikového centra Vnitřní věci
Celostátní působnost Moetivi Caravan / Expedice k domovu Kultura
Celostátní působnost Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů Zdraví
Celostátní působnost Moudří hlupáci Podcast - TALKS Kultura
Celostátní působnost Na svobodu s mentorem Spravedlnost
Celostátní působnost Nahráno - Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích Kultura
Celostátní působnost Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen Lidská práva
Celostátní působnost Ochrana LIdských práv v POLarizovaném kontextu (OLIPOL) Lidská práva
Celostátní působnost Online Hero Kultura
Celostátní působnost Pevná síť podpory Zdraví
Celostátní působnost Platform for Singing Kultura
Celostátní působnost Platforma malých nakladatelů a nezávislých knihkupců Knihex Kultura
Celostátní působnost Platforma pro posílení spolupráce hudebních klubů Kultura
Celostátní působnost Podané ruce mentora Spravedlnost
Celostátní působnost Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích Zdraví
Celostátní působnost Podpora lidských práv v digitální době: zvyšování povědomí a standardů novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva Lidská práva
Celostátní působnost Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí Zdraví
Celostátní působnost Pomáhejme lépe Zdraví
Celostátní působnost Pomozme jim žít a zemřít doma Zdraví
Celostátní působnost Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR) Lidská práva
Celostátní působnost Posílení kapacit a profesionalizace služeb NFTK Kultura
Celostátní působnost Posílení mezioborové spolupráce za cílem rozvoje a inovací v oblasti muzejní edukace Kultura
Celostátní působnost Posílení oboru filmová/audiovizuální výchova v České republice Kultura
Celostátní působnost Posílení řízení a kontroly veřejných financí Řádná správa
Celostátní působnost Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí Lidská práva
Celostátní působnost Posilování kapacit festivalů a institucí v oblasti současného umění a audiovize Kultura
Celostátní působnost Posilování kompetencí profesionálních hudebních ansámblů Kultura
Celostátní působnost Postpandemická strategie rozvoje a profesionalizace českých kin Kultura
Celostátní působnost Prague Music Performance 2022–2023 Kultura
Celostátní působnost Prevence antibiotické rezistence Zdraví
Celostátní působnost Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence Zdraví
Celostátní působnost Pro Zdraví Duše Zdraví
Celostátní působnost Profesionalizace a restrukturalizace spolku PARENT PROJECT Zdraví
Celostátní působnost Profesionalizace platformy uMĚNÍM Kultura
Celostátní působnost Profesionalizace Sdružení mladých sklerotiků, z.s. Zdraví
Celostátní působnost Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ Zdraví
Celostátní působnost Prohloubení odborných kompetencí orgánů činných v trestním řízení v oblasti boje proti korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Řádná správa
Celostátní působnost Provokující divadlo Kultura
Celostátní působnost Rádio Ponava Kultura
Celostátní působnost Reflexe tanečního a pohybového umění v Evropě Kultura
Celostátní působnost Robo Pop - divadelní sci-fi Kultura
Celostátní působnost Romští lídři - hybatelé změny Lidská práva
Celostátní působnost ROSALIN Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí Lidská práva
Celostátní působnost Rozvoj asociace hudebních klubů a její integrace do ekosystému hudby Kultura
Celostátní působnost Rozvojový program pro kulturní a kreativní odvětví Kultura
Celostátní působnost Říše očistných zvuků Kultura
Celostátní působnost S mentorem přes Rubikon: Realizace programu Mentoring Spravedlnost
Celostátní působnost Saste Roma – rozvíjíme zdraví ve vyloučených lokalitách Zdraví
Celostátní působnost Sdružení knihoven ČR – Strategický partner knihoven v ČR Kultura
Celostátní působnost Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů Spravedlnost
Celostátní působnost Společně ke změně - společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením Lidská práva
Celostátní působnost Spolupráce kulturních domů: Studio ALTA, Black Box Theatre, Baerum Kulturhus Kultura
Celostátní působnost Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy Vnitřní věci
Celostátní působnost Stabilizace a profesionalizace spolku Revma Liga Česká republika, z.s. Zdraví
Celostátní působnost Strengthening the capacity of the Association of Roma Music Artists in the Czech Republic Kultura
Celostátní působnost Studio 27 představuje pacientské hnutí peerů Zdraví
Celostátní působnost Systém společného vzdělávání Spravedlnost
Celostátní působnost Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění Spravedlnost
Celostátní působnost Tým duševního zdraví pro děti a adolescenty v ORP Kutná Hora: vznik, pilotní provoz a multidisciplinární program Zdraví
Celostátní působnost Tajemství půdy Kultura
Celostátní působnost TANUM - komunikační platforma Asociace tanečních umělců ČR s odbornou veřejností a představiteli státní správy Kultura
Celostátní působnost Těhotenství bez psychosociálního stresu – nejčasnější prevence duševních poruch a toxického stresu u dětí Zdraví
Celostátní působnost Ti, kdo mluví sami za sebe Kultura
Celostátní působnost Tumor Polyamor Kultura
Celostátní působnost Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování Zdraví
Celostátní působnost Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí Lidská práva
Celostátní působnost Velké Hamry - mimoškolní aktivity a motivační prázdninové programy pro romské děti Lidská práva
Celostátní působnost Virtuální model Ústřední budovy Městské knihovny v Praze: online prostor pro zážitky a poznání Kultura
Celostátní působnost Vize tance Kultura
Celostátní působnost VOL Mentorink Spravedlnost
Celostátní působnost Vypořádejme se s porodnickým násilím Lidská práva
Celostátní působnost Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti Lidská práva
Celostátní působnost Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv Lidská práva
Celostátní působnost Vznik a rozvoj Národní asociace pacientských organizací (NAPO) Zdraví
Celostátní působnost Vznik a udržitelná činnost Aliance pacientů s diabetem ČR Zdraví
Celostátní působnost Y: SHARED ENVIRONMENTS Praha-Kutná Hora / Oslo-Bergen Kultura
Celostátní působnost Zapojení veřejnosti do rozvoje obce Řádná správa
Celostátní působnost Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu Řádná správa
Celostátní působnost Zlepšení úrovně péče o pacienty s SMA ve zdravotnických zařízeních a rozšíření služeb pacientské organizace Zdraví
Celostátní působnost Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území Řádná správa
Celostátní působnost Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny Lidská práva
Celostátní působnost Zpátky do života Spravedlnost
Celostátní působnost Zpětné vazby: interdisciplinární projekt v oblasti současného umění a uměleckého výzkumu Kultura
Celostátní působnost Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami Zdraví
Celostátní působnost Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv Lidská práva
Celostátní působnost Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v České republice Vnitřní věci
Celostátní působnost Životní příběhy za lidská práva Lidská práva
Královehradecký kraj HORTUS MUSICALIS BROUMOV - rezidence, kulturní výměna, komunita Kultura
Královehradecký kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Královehradecký kraj Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně Kultura
Královehradecký kraj Pokročilý vývoj léčiv na Alzheimerovu nemoc Výzkum
Královehradecký kraj Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností Zdraví
Královehradecký kraj Revitalizace Bělohradské sýpky Kultura
kraj Vysočina Dalešický pivovar - místo setkávání, poznávání a oživování tradic a řemesel Kultura
kraj Vysočina Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
kraj Vysočina Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava Kultura
kraj Vysočina Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti Kultura
kraj Vysočina Rozvoj zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava Řádná správa
kraj Vysočina Svět Romů v díle malířky Míly Doleželové – expozice a kulturně vzdělávací program Středoevropského centra pro kulturní dědictví v Telči Kultura
Karlovarský kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Liberecký kraj Být spolu Zdraví
Liberecký kraj ELEMENTY – divadlo, výstava a workshopy - reflexe stavu duše prostřednictvím umění Kultura
Liberecký kraj Hledání ztracené identity Kultura
Liberecký kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Liberecký kraj Revitalizace a inovativní využití kulturní památky sýpky Lemberk Kultura
Liberecký kraj Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! /Jdeme dál! Lidská práva
Liberecký kraj Spojeno sklem! Kultura
Olomoucký kraj Hanušovice společné Lidská práva
Olomoucký kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Olomoucký kraj Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence Zdraví
Moravskoslezský kraj Cesta k porozumění Lidská práva
Moravskoslezský kraj ELEMENTY – divadlo, výstava a workshopy - reflexe stavu duše prostřednictvím umění Kultura
Moravskoslezský kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Moravskoslezský kraj Nové přístupy pro cenově dostupná environmentálně šetrná maziva Výzkum
Moravskoslezský kraj Přenos zkušeností a rozvoj kulturního žánru nového cirkusu v ČR, Islandu a Norsku Kultura
Moravskoslezský kraj Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence Zdraví
Pardubický kraj Kamas te phirel andre škola bije dar aneb Chceme do školy bez obav Lidská práva
Pardubický kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Pardubický kraj Les Kultura
Pardubický kraj MLÝNSKÝ OSTROV Kultura
Hlavní město Praha Účinná terapie nádorových onemocnění nízkoenergetickými elektrony terbia-161. Výzkum
Hlavní město Praha AND ČR jako profesionalizovaná oborová organizace s mezinárodním přesahem Kultura
Hlavní město Praha ART30.2. Kultura
Hlavní město Praha Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě Kultura
Hlavní město Praha Centrum Dětské Knihy České Kultura
Hlavní město Praha Centrum pro umění a ekologii UMPRUM Kultura
Hlavní město Praha Centrum Romů a Sintů v Praze Lidská práva
Hlavní město Praha Divadlo utlačovaných - Empowerment pomocí kultury Kultura
Hlavní město Praha Edukačně terapeutické centrum VFN v Praze Zdraví
Hlavní město Praha ELEMENTY – divadlo, výstava a workshopy - reflexe stavu duše prostřednictvím umění Kultura
Hlavní město Praha ICANA - Vzájemná inspirace: česko-norská animace - výstava, workshopy, přednášky Kultura
Hlavní město Praha iLi-Laboratoř literární kritiky Kultura
Hlavní město Praha Implementace a evaluace metodiky ChildTalks+ zaměřené na podporu duševního zdraví dětí, jejichž rodiče trpí duševním onemocněním Zdraví
Hlavní město Praha Implementace programu záchytu traumatizovaných dětí a zastavení násilí Zdraví
Hlavní město Praha In – Vznik a uvedení skladby pro šestinotónové harmonium a edukačního programu pro oblast mikrotonální hudby Kultura
Hlavní město Praha Jiné poznání. Mezinárodní výzkumný a výstavní program Galerie MeetFactory se zaměřením na nenormativní vědění Kultura
Hlavní město Praha Les Kultura
Hlavní město Praha Management genových zdrojů lesních dřevin při klimatické změně Výzkum
Hlavní město Praha Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí Výzkum
Hlavní město Praha Můj bratr mesiáš Kultura
Hlavní město Praha Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty Výzkum
Hlavní město Praha NORDTRANS - Technologie pro automatický přepis řeči ve vybraných severských jazycích Výzkum
Hlavní město Praha Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové - po stopách ženské vzdělanosti Kultura
Hlavní město Praha Optimised expanders for small-scale distributed energy systems Výzkum
Hlavní město Praha Osud a budoucnost uhlíku v lesích Výzkum
Hlavní město Praha Péče o duševní zdraví předčasně narozených dětí Zdraví
Hlavní město Praha Pacientský hub Zdraví
Hlavní město Praha Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku Výzkum
Hlavní město Praha PLAY IBSEN! divadelní inscenace s doprovodným programem Kultura
Hlavní město Praha Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3 Lidská práva
Hlavní město Praha Posílení platformy Česká obec hudební, z.s. Kultura
Hlavní město Praha Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů Kultura
Hlavní město Praha Praktický nácvik a trénink postupů pro zvládnutí krizových situací v péči o děti a dospívající s duševní poruchou v Psychiatrické nemocnici Bohnice Zdraví
Hlavní město Praha Profesionalizace činnosti CEREBRA vedoucí k edukaci laické i odborné veřejnosti a ke zvýšení úrovně péče o osoby po získaném poškození mozku Zdraví
Hlavní město Praha Přenos znalostí a zkušeností mezi pobočnými spolky a mezinárodní networking Zdraví
Hlavní město Praha Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie Výzkum
Hlavní město Praha Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost Lidská práva
Hlavní město Praha Synapse Again Kultura
Hlavní město Praha Systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii Výzkum
Hlavní město Praha Tak tiše až.. Kultura
Hlavní město Praha Usedlost Krenovka na pražském Žižkově - nové centrum pro současné umění a komunitu Kultura
Hlavní město Praha Výzkum a vývoj inovativních povlaků pro protikorozní ochranu kovových biplolárních desek pro zařízením pro konverzi energie Výzkum
Hlavní město Praha Validace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci Výzkum
Hlavní město Praha Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích Výzkum
Hlavní město Praha Zavedení léčby deficience limbálních kmenových buněk pomocí přípravků moderní terapie v České republice Výzkum
Hlavní město Praha Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR Lidská práva
Hlavní město Praha Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému Vnitřní věci
Hlavní město Praha Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech Vnitřní věci
Plzeňský kraj Chceme u toho být, to se ví! Zdraví
Plzeňský kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Plzeňský kraj Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji Lidská práva
Plzeňský kraj Rodina učí rodinu Lidská práva
Plzeňský kraj Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci Zdraví
Ústecký kraj Centra pro děti v Chomutově, Jirkově, Duchcově a v Janově Lidská práva
Ústecký kraj GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS Kultura
Ústecký kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Ústecký kraj Libuše 2024 Lidská práva
Ústecký kraj Odsun plotů Kultura
Ústecký kraj Rekonstrukce a revitalizace zámku v Lipové Kultura
Ústecký kraj Revitalizace synagogy v Budyni nad Ohří Kultura
Ústecký kraj Revitalizace zámku Pětipsy Kultura
Ústecký kraj Rodinná terapie jako způsob řešení poruch ve výživě Zdraví
Zlínský kraj Inovativní využití kulturního dědictví trinitářského kláštera v Zašové Kultura
Zlínský kraj Kartografie (Eko)systémů I RurArtMap a Mapa Perpedian: Black Edition Kultura
Zlínský kraj Univerzální design – mapování potenciálu a zapojení nové generace v oblasti kreativních průmyslů Kultura
Zlínský kraj Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě Kultura
Zlínský kraj Zikmundova vila - brána do světa Kultura