Zvolte si oblast:

Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuSpojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu
Číslo projektu628
Příjemce

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

http://www.rozkosbezrizika.cz

Partner

ProSentret

Místní partner projektu

Ulice-Agentura sociální práce

Popis projektu

Ženy pracující v sexbyznysu jsou v ČR skupinou, která čelí násilí ze strany policie. Násilí nabývá podoby verbálních i fyzických útoků, ponižujícího zacházení, ale i přehlížení a bagatelizace násilných skutků, kterým jsou tyto ženy při práci vystaveny. Takové jednání je významnou překážkou v přístupu ke spravedlnosti pro ženy pracující v sexbyznysu, které se staly oběťmi násilí. Samotné sexuální pracovnice násilí ze strany policie vnímají jako významný problém. Projekt si proto klade za cíl zlepšit postavení těchto žen a otevřít odbornou diskusi o tomto problému a poskytování pomoci v případech, kdy k takovému násilí dochází. Výchozím principem práce na projektu je participace aktérů/ek, kterých se problém týká. Ženy pracující v sexbyznysu budou součástí pracovní skupiny výzkumu a budou se podílet na odborné stáži, které se účastní také policie. Společně bude formulována strategie předcházení této formě násilí. V rámci projektu proběhne výzkum, přenos zkušeností z Norska a mezi aktéry navzájem, bude vydána publikace a bude provozována právní a sociální internetová poradna.

Schválený grant

2 365 452 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016