Zvolte si oblast:

První pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuPrvní pomoc osobám ohroženým/postiženým (domácím) násilím
Číslo projektu172
Příjemce

Bílý kruh bezpečí

www.bkb.cz     www.donalinka.cz     www.domacinasili.cz

Popis projektu

V ČR stále nefunguje bezplatná linka pomoci pro oběti násilí včetně násilí domácího. Realizátor projektu takové linky provozuje od roku 2001, ale jsou zpoplatněné a jejich dostupnost je limitována technickým vybavením. Projekt si klade za cíl vybudovat unikátní specializovanou bezplatnou linku první pomoci zaměřenou na pomoc obětem násilí. Linka bude od 1. 1. 2015 poskytovat v ČR okamžitou odbornou a diskrétní nonstop dosažitelnou pomoc všem osobám ohroženým domácím násilím a ženám/mužům postiženým jakýmkoli druhem násilím. Bezplatnost linky odstraní finanční diskriminaci, umožní uskutečnit a vést krizový hovor až do fáze předání potřebných informací pro řešení individuální situace volajícího. Modernizace ústředny a bezplatnost volání umožní mnohonásobně vyššímu počtu osob získat zejména včasnou pomoc, dovolají se například i osoby ekonomicky zcela závislé na násilné osobě, osoby žijící v tíživé sociální situaci a lidé bez domova. Nová služba bezplatné linky bude komunikována v kampani, na TK a v rámci krajských seminářů. Vznikne instrukční karta pro pomáhající profesionály.

Schválený grant

11 454 894 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2016