Zvolte si oblast:

Zakončení projektu ve Fakultní nemocnici Plzeň

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Hlavním cílem projektu s názvem „Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělení FN Plzeň“, je zajištění větší účinnosti v předcházení a řešení následků před a poporodních komplikací.

Tohoto cíle bylo dosaženo rozšířením a zkvalitněním služeb již existujícího Centra vývojové péče (CVP).

V CVP se snaží rodinám, u kterých nastaly různé před a poporodní komplikace, nabídnout centralizovanou péči. Pro rodiče to znamená, že nemusí navštěvovat různá pracoviště a jiná zdravotnická zařízení, ale mají veškerou péči soustředěnou na jednom oddělení.

Díky Norským fondům nemocnice pořídila:

  • kameru pro vyšetření oční sítnice (do 17. 3. 2016 byl kamerou sledován patologický nález u 21 dětí)
  • sonograf (do 17. 3. 2016 bylo sonografickým přístrojem vyšetřeno 346 malých pacientů)
  • nový nábytek a další vybavení do čekáren a ambulancí, které činí centrum příjemnějším jak pro děti tak rodiče
  • informativní brožuru pro rodiče předčasně narozených dětí (obsah brožury vznikl na základě mnohaletých zkušeností s prací s nedonošenými dětmi a jejich rodiči jako reflexe jejich potřeb)

Projekt bude oficiálně ukončen 30. dubna, nově pořízené přístroje a vybavení centra si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Více informací o projektu naleznete na oficiálních stránkách Fakultní nemocnice Plzeň.