Zvolte si oblast:

Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 12. 2015

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého
Název programové oblasti

Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie

Název projektuZachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností
Internetové stránky projektu

http://shake.sci.muni.cz/cs/

Číslo projektu---
Příjemce

Masarykova univerzita

www.muni.cz

Partner

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Popis projektu

Cílem projektu je představit laické i odborné veřejnosti CCS v její obecnosti a návaznosti na globální klimatické problémy a reprodukovat zkušenosti s touto technologií ze zemí, které již technologii CCS uvádějí do praxe. Očekávaným přínosem projektu je vybavení široké veřejnosti dostatečnými informacemi k tomu, aby byla schopna v případné diskusi o reálné implementaci technologie CCS v České republice posoudit možné přínosy a rizika.

Konkrétními výstupy projektu budou série přednášek pro žáky středních a základních škol, putovní výstava, blokový předmět pro studenty Masarykovy univerzity, výstava v prostorách VIDA! Science centrum v Brně, besedy se zájemci z řad laické veřejnosti, společný seminář pro zástupce parlamentních stran a dotčených výborů Poslanecké sněmovny resp. Senátu Parlamentu České republiky, dále pak jednotlivé informační semináře pro zástupce potenciálně dotčených správních úřadů, ministerstev a krajů ČR. Realizovat se budou přednášky pro frekventanty Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě (MU), workshop pro studenty MU, soutěž pro SŠ a zřízení výukové laboratoře CCS při MU.

Schválený grant

9 516 393 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 31.3.2016