Zvolte si oblast:

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 12. 2015
  • Doplnění internetové stránky projektu

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ08 - Zachycování a ukládání oxidu uhličitého
Název programové oblasti

Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie

Název projektuVýzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky
Internetové stránky projektu

http://hitecarlo.vscht.cz/

Číslo projektu---
Příjemce

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

www.vscht.cz

Místní partner projektu

ÚJV Řež, a.s.
České vysoké učení technické v Praze

Popis projektu

Cílem předkládaného projektu je výzkum technologie záchytu CO2 pomocí vysokoteplotní karbonátové smyčky a její ověření v laboratorním měřítku. Výstupem projektu budou studie - laboratorní testování sorpčního záchytu CO2 karbonátovou smyčkou na dvou laboratorních aparaturách a příprava podkladů pro stavbu pilotního zařízení pracujícího na tomto principu. Výzkumné práce budou dále zahrnovat vytvoření dynamického LCA modelu hodnocení environmentálních dopadů vysokoteplotní karbonátové smyčky na životní prostředí, vytvoření databáze technologických zdrojů CO2, vhodných pro aplikaci technologie zachycování CO2 vysokoteplotní karbonátovou smyčkou a materiálový výzkum pro konstrukční materiály použitelné ke stavbě technologie vysokoteplotní karbonátové smyčky.

Schválený grant

20 219 265 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016