Zvolte si oblast:

Záchyt a ukládání CO2 – cesta k omezení emisí v ovzduší má svou putovní výstavu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve vestibulu Hvězdárny a planetária Brno byla k vidění od 16. do 27. dubna 2015 putovní výstava Záchyt a ukládání CO2 – cesta k omezení emisí v ovzduší.

Výstava na patnácti panelech seznamuje všechny zájemce nejen s technologií CCS, ale také s koloběhem uhlíku v přírodě, dalšími možnostmi ovlivnění globálních změn klimatu či souvisejícími společenskými otázkami.

V tuto chvíli je výstava k vidění na děkanátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 267/2 Brno. Od začátku podzimního semestru (koncem září) pak bude k vidění v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovi univerzity, Joštova 10, Brno.

Výstava je jednou z aktivit projektu Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností (řešitelem projektu je Masarykova univerzita ve spolupráci s Norges Tekniks ‐ Naturvitenskapelige Universitet (NTNU); výše grantu 7 224 491 Kč, období realizace 1/2015 – 3/2016), který je společně s dalšími třemi výzkumnými projekty podporován z Norských fondů 2009-14, Programu CZ 08 - Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie, a to grantem v celkové výši 133,1 mil. Kč.

Další informace k programu CZ08 a k projektu Zachycování a ukládání CO2 – sdílení znalostí a zkušeností naleznete na stránkách projektu, nebo našich stránkách.

Dokumenty ke stažení