Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 první výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ08 „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“.

Hlavním cílem programu je zmírnění dopadů klimatických změn prostřednictvím zvyšování znalostí a nadnárodní spolupráce v oblasti CCS a zachycování a ukládání CO2.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 16. června 2014 v 15 hod.

Úplné znění textu výzvy, Pokyny pro žadatele a další informace naleznete na stránce Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu „Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie (zachycování a ukládání CO2)“.