Zvolte si oblast:

Aktualizace textu výzvy v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Oprávněnými žadateli o grant v rámci Malého grantového schématu v programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ jsou vedle subjektů vyjmenovaných ve výzvě rovněž evidované právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a, odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Text výzvy k předkládání žádostí o grant je proto doplněn v bodě II Oprávnění žadatelé, oprávnění partneři.

Aktualizovaný text výzvy je k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/17576.