Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 1. 2015
  • doplněn odkaz na bilaterální fond na programové úrovni

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR vyhlašuje dne 7. 1. 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02 v rámci EHP fondů 2009 –2014.

Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu.

Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 30. 4. 2016.

Alokované prostředky pro otevřenou výzvu jsou 6 939 721 CZK.

Text výzvy je ke stažení na této stránce.

Pokyn pro žadatele a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení v sekci Bilaterální fond na programové úrovni.

Dokumenty ke stažení