Zvolte si oblast:

Analýza bilaterálních vztahů mezi subjekty z České republiky a subjekty z donorských zemí v rámci EHP a Norských fondů 2009-14

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 1. 3. 2016 se v prostorech Era Světa v Praze uskutečnila prezentace výsledků Analýzy bilaterálních vztahů mezi subjekty z České republiky a subjekty z donorských zemí, které spolupracovali a spolupracují v rámci EHP a Norských fondů 2009-14.

Prezentace závěrů se zúčastnili zástupci Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu, Velvyslanectví Norského království v Praze, Ministerstva financí ČR (Národní kontaktní místo), Programových partnerů z České republiky a z Norska, Ernst & Young, s.r.o. a hlavně samotní příjemci a jejich partneři z donorských zemí, kteří doplnili závěry analýzy o příklady z praxe.

Hlavním důvodem vytvoření této analýzy je zhodnocení úrovně bilaterálních vztahů českých subjektů se subjekty z donorských zemí (především vznik partnerství mezi subjekty, jeho aktuální fungování a očekávaný přínos v budoucnu). Analýzu vypracovala společnost Ernst & Young, s.r.o.

Analýza byla provedena především na základě dotazníků a rozhovorů s konečnými příjemci projektů i s jejich partnery z cizí země.

Dokument celé analýzy:

Prezentace ke stažení: