Zvolte si oblast:

Výzva Malého grantového schématu: Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 31. 3. 2021 13:00
  • Aktualizován odkaz na stránky Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malého grantového schématu ve spolupráci s Ministerstvem financí – Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 31. 3. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO v oblasti prevence a včasné diagnózy neurodegenerativních onemocnění“.

Cílem výzvy je posílení znalostí a dovedností lékařů v oblasti včasné diagnózy a komplexní léčby demence. K tomu by mělo dojít především prostřednictvím vytvoření a následné implementace mezioborových doporučených postupů pro diagnostiku, léčbu a komplexní péči o pacienty s demencí, jejichž součástí budou doporučení pro péči o pacienty se souběhem polymorbidity a kognitivní poruchy a pacienty v těžkých stádiích onemocnění. Důležitým cílem je taktéž definovat roli jednotlivých úrovní péče od praktických lékařů přes ambulantní specialisty oborů geriatrie, neurologie, geronto/psychiatrie až po specializovaná centra. Výzva je dále zaměřena na zlepšení post diagnostické podpory a včasné detekce prvotních symptomů demence prostřednictvím vzdělávání, proškolení a podpory pečovatelů a rodinných příslušníků.

Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR. Žádosti lze podávat v termínu od 31. 3. 2021 od 12:00 do 31. 5. 2021 do 12:00 hod.

V druhé polovině dubna se uskuteční online seminář pro žadatele, který bude určen pro potenciální zájemce o podání žádosti o grant. Na semináři bude podrobně představena výzva a její zaměření, dále systém hodnocení projektových žádostí a rovněž samotný systém zpracování a předložení žádostí prostřednictvím IS CEDR.

Podrobné informace a veškeré dokumenty jsou k dispozici zde.