Zvolte si oblast:

Prevence antibiotické rezistence

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 4. 1. 2023
  • Aktualizace informací
  • Doplnění tiskové zprávy a zhodnocení kampaně
  • Doplnění článku k projektu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuZdraví
Název projektuPrevence antibiotické rezistence
Číslo projektuZD-PDP2-001
Realizátor projektu

Státní zdravotní ústav

Partner projektu z donorského státu

Státní zdravotní ústav Norska (Folkehelseinstituttet)

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 1.12.2019 - 30.11.2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, lékaři

Webové stránky:

https://www.antibiotickarezistence.cz/
http://www.szu.cz/fondy-ehp-a-norska
https://www.facebook.com/antibiotikaztracejisilu
https://www.instagram.com/antibiotika_ztraceji_silu/

Schválený grant

67 737 180,00 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt se zaměřuje na prevenci nesprávného nebo zbytečného užívání antibiotik v české populaci. Reaguje tak na vzestup antibiotické rezistence, který je způsoben zejména nadměrným a nevhodným užíváním antibiotik v humánní a veterinární medicíně a dále nedostatečnými preventivními opatřeními a nedostatečnou kontrolou infekcí, což dále přispívá k šíření rezistentních mikrobů ve zdravotnických zařízeních i v běžné populaci.

V rámci projektu proběhne mediální kampaň zaměřená na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o zbytečném užívání antibiotik hlavně v případě virových respiračních infekcí prostřednictvím široké škály médií. Veřejná kampaň bude zaměřena hlavně na děti a jejich rodiče. Kampaň bude prezentována v celonárodních sdělovacích prostředcích, a to v nejsledovanějších časech televizního a rozhlasového vysílání, v novinách, na webové stránce, ve webových upoutávkách, v reklamě na sociálních médiích i v přímém mailingu. Součástí kampaně budou také brožury, letáky, a plakáty v čekárnách u lékaře.

Druhá část projektu je zaměřena na poskytovatele zdravotní péče. V rámci projektu zpracuje tým expertů odborná doporučení (zejména pro praktické lékaře a pediatry) pro správné používání antibiotik. Poskytovatele zdravotní péče budou s těmito doporučeními seznámeni na seminářích napříč Českou republikou. Na základě dat získaných od zdravotních pojišťoven pak dostanou vybraní lékaři zpětnou vazbu ohledně předepisování antibiotik v jejich vlastní praxi. Zvýšení povědomí o významu rozumného užívání antibiotik a rozvoj doporučení pro individualizovanou léčbu by měly vést k zastavení rostoucího trendu spotřeby antibiotik v České republice.

Bilaterální spolupráce:

Významným aspektem je bilaterální spolupráce mezi institucemi, které mají národní mandát ke koordinaci prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních a zároveň hrají ústřední roli v boji proti antimikrobiální rezistenci v ČR a v Norsku. Projekt bude realizován v úzké spolupráci mezi oběma partnerskými subjekty. Státní zdravotní ústav Norska je schopen přispět jakožto partner k úspěšné realizaci tohoto projektu a poskytne potřebné vstupy pro dosažení cílů projektu. Státní zdravotní ústav Norska spolu s norským direktorátem pro zdravotnictví již zorganizoval kampaň pro zvýšení povědomí veřejnosti o antimikrobiální rezistenci a zdravotnického personálu o významu prevence a kontroly infekcí. Znalosti a zkušenosti jeho odborných pracovníků budou představovat přidanou hodnotu projektu. Výměna poznatků a zkušeností bude probíhat prostřednictvím workshopů a dalších komunikačních prostředků (např. telekonferencí).

Dokumenty ke stažení