Zvolte si oblast:

Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! /Jdeme dál!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 5. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuLidská práva
Název projektuRomské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! /Jdeme dál!
Číslo projektuLP-HROVA1A-012
Realizátor projektu

Romany art workshop

Partner projektu z ČR

ARA ART, Asociace romských představitelů Libereckého kraje, Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, Liberecký kraj, MAS Frýdlantsko, Město Frýdlant, Romodrom

Status

Předpokládaná doba realizace: 08/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Organizace občanské společnosti, Romové, veřejnost, pracovníci krajských a místních orgánů

Webové stránky:

https://www.romanyartworkshop.cz/romske-platformy/
https://www.facebook.com/international.romani.art.workshop

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 948 800 Kč

Schválený grant

3 948 800 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vznik dvou nových platforem. Náplň práce platforem bude spočívat v propojení romských organizací a jejich představitelů, kteří si budou na společných setkáváních vyměňovat zkušenosti.

Projekt je situován do dvou lokalit Libereckého kraje – Jablonecka s Tanvaldskem a Frýdlantska. Součástí projektu je také informační kampaň zaměřená na snižování vzájemné nedůvěry majority a minority, řada akcí na podporu, jak znalostí veřejné správy o Romech, tak dovednosti Romů zasazovat se o vlastní rozvoj a lepší integraci.

Přínos projektu lze spatřovat v dlouhodobé a systematické práci, podpoře a aktivizace romských menšin v obou územích, propojování romských lídrů, posilování sociálního kapitálu a schopnosti komunikovat s veřejnou správou při obhajobě vlastních zájmů a naplňování potřeb, zlepšování schopnosti komunikovat s majoritou, jakož i v podpoře sebedůvěry a identity, resp. vazby na tradice v zájmové kulturní činnosti.