Zvolte si oblast:

Předběžné výsledky – Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv (HRMGSA)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve výzvě, která byla otevřena od druhé poloviny ledna 2021 do konce dubna 2021, jsme obdrželi celkem 53 žádostí o grant, přičemž 15 z nich bylo připraveno ve spolupráci s partnery z Norska. 51 žádostí o grant splnilo formální náležitosti a podmínky oprávněnosti a následně bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli. Na základě jejich posudků doporučila hodnoticí komise podpořit 9 z nich. Seznam s předběžnými výsledky je ke stažení níže na této stránce.

Od října 2021 probíhá verifikace procesu hodnocení. Bylo potvrzeno, že hodnocení Ministerstvem financí (zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014 – 2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy.

S ohledem na probíhající verifikaci jednotlivých žádostí, upozorňujeme žadatele, že zveřejněné výsledky jsou předběžné a mohou se měnit, a to včetně výše grantu (např. dle podmínek stanovených hodnoticí komisí včetně případného krácení, dostupné alokace či jiných navržených změn).

Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz. Žadatelé budou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Všechny podpořené projekty Vám postupně představíme na našem webu. Věříme, že díky nim se podaří podpořit schopnost výzkumných a vzdělávacích institucí řešit nová témata a výzvy v oblasti lidských práv.