Zvolte si oblast:

Aktuality

Aktuality programu Lidská práva.

ilustrace

Vydáno

Centrum Romů a Sintů v Praze zná realizátora rekonstrukce svého sídla

Muzeum romské kultury vybralo stavební společnost, jenž zrekonstruuje vilu pro nově vznikající Centrum Romů a Sintů v Praze. Dne 12. 9. 2023 byly prostory předány a v následujících dnech započnou stavební práce. Rekonstrukce by měla být dokončena v srpnu příštího roku.

Vydáno

Komunitní práce - účinná metoda integrace Romů

Odborná konference představila komunitní práci jako účinný nástroj sociálního začleňování. Vyvrcholil tak projekt Romští lidři - hybatelé změny, jehož výsledkem je mimo jiné vznik regionální platformy Feder drom.

Vydáno

Jak by měla vypadat nová definice trestného činu znásilnění? Odborníci představili možné varianty na kulatém stole k tomuto tématu

Výbor pro sociální politiku ve spolupráci s organizací Amnesty International a spolkem Konsent na půdě Senátu dnes uspořádali kulatý stůl na téma „Možné varianty definice trestného činu znásilnění“. Účastníkům a účastnicím byly prezentovány jak zahraniční varianty trestného činu znásilnění, tak úskalí českého právního řádu a co by mělo být zváženo při vytváření nové definice v České republice. 

Vydáno

Centrum Agáta pomáhá obětem domácího a genderově podmíněného násilí

Dobrá Voda u Českých Budějovic – Fara v Dobré Vodě u Českých Budějovic získala nové poslání. Stala se sídlem Centra Agáta, které poskytuje odbornou komplexní péči celé rodině ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím. Jeho provozovatelem je Diecézní charita České Budějovice. Na jeho vybudování a provoz získala dotaci dvanáct a půl milionu korun z Norských fondů. Centrum své služby poskytuje zdarma.

Vydáno

Podpora inkluze romské menšiny prostřednictvím Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 v ČR a Rumunsku: výměna zkušeností zprostředkovatelů programů

Ministerstvo financí v roli Zprostředkovatele programu „Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ si vyměňovalo zkušenosti s Rumunským fondem pro sociální rozvoj o problematice inkluze Romů a posilování jejch postavení v rámci implementace Fondů EHP a Norska 2014 - 2021 v ČR a Rumunsku.

Vydáno

Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

Dne 20. října 2022 proběhlo v Emauzském opatství v Praze představení výsledků výběrového šetření romské populace projektu Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti. Hlavním bodem programu této události realizované Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. byla prezentace vybraných zjištění s důrazem na vyhodnocení indikátorů popisujících situaci romské populace v oblastech vzdělání, trhu práce, materiální deprivace apod.