Zvolte si oblast:

Posilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 1. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuKultura
Název projektuPosilování kapacit oborových organizací českých literárních překladatelů a jejich členů
Číslo projektuKU-CB1-015
Realizátor projektu

Překladatelé Severu, z. s.

Partner projektu z donorského státu

Icelandic Association of Translators and Interpreters (ISL)
Norwegian Non-Fiction Writers and Translators Association (NOR)
Icelandic Literature Center (ISL)
Norwegian Audiovisual Translators Association (NOR)
Norwegian Association of Professional Translators (NOR)
Norwegian Association of Literary Translators (NOR)

Partner projektu z ČR

Obec překladatelů
Jednota tlumočníků a překladatelů

Status

Předpokládaná doba realizace: 02/2021 – 04/2022

Další informace

Cílová skupina: umělci, podnikatelé, veřejnost

Webové stránky: https://prekladateleseveru.cz/posilovani-kapacit-oborovych-organizaci-ceskych-literarnich-prekladatelu-a-jejich-clenu/

Sociální sítě: https://www.facebook.com/PrekladateleSeveru/

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 096 568 Kč

Schválený grant

986 900 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Projekt vychází z potřeby posílit profesionalizaci organizací sdružujících v České republice literární překladatele. Klade si za cíl zlepšit podmínky práce překladatelů, otevřít diskusi s nakladateli vedoucí k vytvoření chybějících standardů a posílit překladatele v klíčových dovednostech pro kulturní podnikání. Cílovou skupinou projektu jsou české překladatelské organizace a jejich členové.

K dosažení cílů projektu povede osm provázaných aktivit. Analýza smluvních podmínek a cen zmapuje současný stav a vytvoří podklady pro další fáze projektu. Analýzu doplní mezinárodní konference s účastí zahraničních partnerů z Norska a Islandu zaměřená na zlepšení postavení literárních překladatelů na trhu, na níž proběhne výměna příkladů dobré praxe, zkušeností, know-how a inspirací. Na Islandu a v Norsku se již podařilo dosáhnout toho, oč usilují překladatelé v České republice, a tak je zapojení zahraničních partnerů pro projekt velkým přínosem.

Ke zvýšení profesionalizace členů proběhnou dva workshopy na téma autorského práva pod vedením právníka a tři workshopy zaměřené na vyjednávání, sebeprezentaci a základy podnikatelské praxe. Na ně naváže v závěru projektu pilotní kampaň s cílem informovat veřejnost o významu překladatelské práce, nezbytná pro zvýšení povědomí o překladatelské profesi a její docenění mezi čtenáři a širší veřejností.

Zástupci českých překladatelských organizací také vytvoří pracovní skupinu, která s pomocí právníka vypracuje standardy ke vzorové autorské smlouvě. Na základě výstupů této pracovní skupiny se uskuteční dva kulaté stoly s českými nakladateli zaměřené na vyjednávání o honorářích, smluvních podmínkách, zpětné vazbě, požadavcích na kvalitu překladu aj.

Pro posílení řízení českých překladatelských organizací proběhne série čtyř celodenních školení manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky organizací. Školení budou zahrnovat témata strategického plánování, finančního managementu, týmové práce a hodnocení a motivace spolupracovníků.