Zvolte si oblast:

Platforma malých nakladatelů a nezávislých knihkupců Knihex

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 28. 6. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuKultura
Název projektuPlatforma malých nakladatelů a nezávislých knihkupců Knihex
Číslo projektuKU-CB1-004
Realizátor projektu

Knihex, z. s.

Partner projektu z donorského státu

Pseudonym Publishing

Partner projektu z ČR

Nová beseda, z. s.
verzone s.r.o.

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2021 – 06/2022

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, podnikatelé

Webové stránky: https://platforma.knihex.cz/

Sociální sítě:

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 317 617 Kč

Schválený grant

1 234 455 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt Platforma malých nakladatelů a nezávislých knihkupců Knihex si klade za cíl prostřednictvím aktivit stanovených v projektu vytvořit nový obchodní model – úzké propojení a nastavení přímé spolupráce mezi malými a nezávislými podnikateli, kteří zajišťují diverzitu českého knižního trhu a jejichž existence je ohrožována ze strany velkých subjektů, ať už nakladatelských domů, nebo knihkupeckých sítí.

Platforma chce na základě průzkumu potřeb a monitoringu knižního provozu posílit přímou spolupráci malých podnikatelů, přispět k výměně informací, usnadnit vzájemnou komunikaci mezi zapojenými subjekty, společně také vystupovat ve veřejném prostoru, ať už při besedách, nebo v mediální prostoru, posílit povědomí o fungování českého knižního provozu.

Platforma chce zapojeným subjektům pomáhat při řešení specifických potřeb, posilovat kompetence, ať už se jedná o možnosti financování, nebo rozšiřování kompetencí, například v oblasti marketingu nebo udržitelnosti. Chce společně vystupovat vůči kulturním a grantovým institucím a ideálně spoluvytvářet grantovou politiku v ČR.

Díky projektu vznikne pilotní verze nového obchodního modelu tzv. E-katalogu malých vydavatelů a knihkupců. E-katalog bude sloužit jako přímé spojení mezi malými vydavateli a nezávislými knihkupci.

Klíčové pro nastavení nového obchodního modelu bude také předávání zkušeností a know-how s norským partnerem a dalšími podnikateli v knižním provozu – nakladateli, knihkupci a institucemi – v Norsku.